Express-credite 

Fără gaj si giranti

Repede. Simplu. Accesibil.
REGULI

  Împrumut - expres (credit până la salariu) – decizie optimală pentru probleme financiare de scurtă durată.

  Nu se recomandă utilizarea acestui tip de împrumut pentru soluționarea problemelor financiare de lungă durată sau achiziția obiectelor scumpe în credit.

Contract de  împrumut de baza.

Cerințe față de împrumutatul potențial:

1. Vârstă 18-70 ani.

2. Cetățean RM, care locuiește permanent pe teritoriul RM în ultimele 6 luni.

3. Venituri permanente în ultimele 3 luni.

4. Lipsă datoriilor expirate.

5. Lipsă creditelor active (neachitate) la E-CASH SRL.


Obligațiunile împrumutatului:

1. Să evalueze adecvat posibilitățile sale de rambursare a împrumutului înainte de completare a cererii.

2. Să fie responsabil și veridic la indarea datelor în Cererea de credit. Să prezinte datele suplimentare în caz de necesitate.

3. Să prezinte originalul buletinului de identitate în reprezentanțele Băncii – partener, pentru primirea banilor transferați.

4. Să ramburseze împrumutul și să achite plățile aferente împrumutului nu mai târziu de data stabilită, în reprezentanțele Băncii – partener.

5. Dacă data de rambursare a creditului va coincide cu zi de odihnă sau sărbătoare, să efectuieze plata în prima zi lucrătoare după ziua de odihnă sau sărbătoare.

6. Să informeze imediat E-CASH  SRL despre imposibilitatea rambursării în termen a împrumutului.

7. La modificarea datei de rambursare să achite comisionul pentru prorogare în termen de 3 zile de la expirarea termenului de scadență a împrumutului stabilit inițial.

8. În caz de neachitare la timp a împrumutului și plăților aferente împrumutului să achite penalitatea în mărime de 75 lei pentru fiecare zi de întîrziere.

9. Debitorul este obligat sa compenseze Creditorului cheltuielile de executare silita, in caz de neexecutare a obligatiilor contractuale, inclusiv sa anunte in termen de 5 zile despre modificarea datelor din prezentul contact.     

Drepturile împrumutatului:
10. Să primească împrumut în orice filială a băncii-partener.

11. Să ramburseze împrumutul înainte de termen. 

12. Să modifice data rambursării împrumutului în conformitate cu tarifele aprobate.


Drepturile OM E-CASH  SRL:

13. Să refuze acordarea împrumutului în caz de divergențe între datele prezentate și cele reale.

14. Să concretizeze la împrumutat date suplimentare pentru a lua decizii referitor la cererea de împrumut.

15. Să schimbe suma împrumutului în raport cu datele prezentate de împrumutat și starea financiară al acestuia.

16. Dacă data aprobării cererii de credit va coincide cu zi de odihnă sau sărbătoare, să efectueze transferul împrumutului în prima zi lucrătoare imediată după ziua de odihnă sau sărbătoare.

17. Să recupereze forțat datoriile restante de la împrumutat, în conformitate cu Legislația în vigoare.


Obligațiile E-CASH  SRL:

18. Să informeze împrumutatul potențial referitor la cererea aprobată în termen de 24 ore, cu excepția situației când data aprobării cererii de credit va coincide cu zi de odihnă sau sărbătoare. În acest caz să informeze și să efectueze transferul împrumutului în prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă sau sărbătoare.

19. Să consulte împrumutatul pe orice chestiuni aferente contractului de împrumut.

20. Să extindă termenul de valabilitate a contractului după achitarea în termen a comisioanelor de către împrumutat.

Aveți întrebări?

Sunati: 06 89 000 50 sau scrieti: office@e-cash.md

Alegeti suma si perioada imprumutului
Выберите сумму и срок займа

SUMA / СУММА

lei/лей

PERIOADA / СРОК

zile/дней
Dobinda/Ставка: 2% pe zi/в день
Suma spre plata/Сумма к оплате: 650 lei/лей
Conditii/Условия: Fara gaj si fidejusor/Без залога и поручителя

Cum funcționează

 • Сompletați cererea online
 • Primiți confirmare de aprobare
 • Primiți transfer în orice reprezentanța a Băncii partener
 • Luarea rapida a deciziei de acordare a creditului și transferul banilor clientului.
 • Sistem flexibil de acordare a împrumuturilor de la 15 până la 30 zile.
 • 100% online Fără documente inutile.
 • Fără gaj și girant.